0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thời điểm quyết định: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi