0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tờ trình Số: 43/TTr-BXTĐT Về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Tây cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 - Thời điểm ban hành: năm 2020

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

+ Tờ trình Số: 43/TTr-BXTĐT Về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Tây cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi