0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Chuẩn bị kỹ thuật thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

Đồ án tốt nghiệp chuẩn bị kỹ thuật thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận được chia làm hai phần chính sau:

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

 
Phần 1: Phần quy hoạch chung

Phần 2: Phần quy hoạch chi tiết

 

Thành phần bản vẽ của đồ án:

Quy hoạch chung

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

3-Bản đồ đánh giá và lựa chọn đất đai xây dựng

4-Bản đồ định hướng phát triển không gian

5-Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

6-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

Quy hoạch chi tiết

7-Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

8-Bản đồ quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan

9-Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông và chỉ giới đường đỏ

10-Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

11-Sơ đồ tính toán khối lượng đào đắp

12-Sơ đồ tính toán khối lượng đào đắp hạng mục giao thông

13-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

14-Thiết kế kỹ thuật tuyến cống thoát nước mưa

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi