0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Mẫu Đề cương, phương án giám sát Đối với dự án di dời đường điện 110kV, 35kV, 22kV

Báo cáo bao gồm:

-          Đề cương giám sát

-          Báo cáo tư vấn giám sát

-          Phương án giám sát

-          Phụ lục tư vấn giám sát

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi