0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch chi tiết Mạng lưới cấp nước thị xã Phủ Lý đến năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch:

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới: 

1-Thuyết minh

2- Phần bản vẽ định dạng file Autocad

 

 (bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi