0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực đang dần phục hồi sau những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế. Tuy nhiên, đây là thời kỳ mà bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, có cả những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; đặc biệt năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã gây tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế; kinh tế thế giới, khu vực rơi vào trạng thái suy thoái, kinh tế trong nước chững lại.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

+ Các bảng tính toán

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi