0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Bài giảng môn học - Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file word (.doc)

 Bài giảng môn học - Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép gồm các nội dung sau:

  1. Phần mở đầu

  2. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

    2.1. Một số quan niệm mới về bê tông cốt thép

    2.2. Những tiêu chuẩn liên quan

    2.3. Giám sát và nghiệm thu cốt pha

    2.4. Giám sát và nghiệm thu cốt thép

    2.5. Kiểm tra quá trình thi công bê tông

    2.6. Kiếm tra công tác thi công bê tông ứng lực trước

* Thời điểm xuất bản “Bài giảng môn học - Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép”: năm 2002

* Người soạn: PGs Lê Kiều – Trường đại học Kiến trúc Hà Nội

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Bài giảng môn học - Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi