0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu

Nhà xuất bản Xây Dựng

 

Cuốn sách giới thiệu cơ bản về các loại đất, các đặc trưng của đất yếu, các phương pháp tính toán ổn định và kiểm tra giám sát hiện trường.

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi