0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Đánh giá hiện trạng và dự báo chất lượng nước sông Ba, Gia Lai theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Tác giả: Lê Thị Minh Châu

Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quản lý môi trường

 

Lưu vực sông Ba, đoạn chảy qua tỉnh Gia Lai là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, cung cấp nguồn thuỷ sản chính cho các địa phương này. Hiện nay tại khu vực này nguy cơ gia tăng ô nhiễm trong sản xuất công nghiệp, phát triển đô thị, phương tiện giao thông, suy giảm tài nguyên nước, đất và khoáng sản là trở lực lớn cho việc đảm bảo phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh. Việc tích nước của các nhà máy thuỷ điện trên sông Ba đã làm bộc lộ nhiều vấn đề về ô nhiễm nước sông Ba, đặc biệt là chất lượng nước sông tại thị xã An Khê, tình hình ô nhiễm tại khu vực này còn ảnh hưởng đến chất lượng nước tại các huyện lân cận: Đăk Pơ, Kon Chro. Trong luận văn trình bày kết quả nghiên cứu trong việc ứng dụng mô hình Mike11 để  mô phỏng, dự báo chất lượng nước của sông Ba.

(ht-nth)

Nguồn: envim.net

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi