0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên

 - UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt chủ trương lập đồ án QHC xây dựng thị trấn Tân Lập tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên (quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 08/08/2016), sau đó là quyết định số 2537/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Quy hoạch được thực hiện, là cơ sở để triển khai các chương trình, dự án. Thiết chế chính quyền đô thị tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình quản lý, thực hiện các chính sách phát triển. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đô thị cung cấp cho cư dân khu vực điều kiện sinh hoạt, lao động đầy đủ hơn, đa dạng hơn

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên là: Cụ thể hóa các quy hoạch cấp tỉnh Phú Yên: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Sông Hinh. Xây dựng các tiêu chí hướng tới sự phát triển đô thị trong tương lai, với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho đô thị loại V. Làm cơ sở pháp lý cho các công tác quản lý đầu tư xây dựng và triển khai tiếp các chuẩn bị đầu tư xây dựng đô thị. Tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lưc đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài...

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên

+ Quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02A: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất kiến trúc cảnh quan

+ QH 02B: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 03: Bản vẽ sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gan kiến trúc cảnh quan

+ QH 05: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 06: Bản vẽ định hướng chuân bị kỹ thuật

+ QH 07: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp nước

+ QH 08: Bản vẽ định hướng quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 09: Bản vẽ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng

+ QH 10: Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH 11: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật

+ QH 12: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi