0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh (lần 1) Mặt bằng quy hoạch đất ở xen cư tự xây khu Lâm Trường Uông Bí (cũ) tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Đã được phê duyệt tại: Quyết định Số: 4848/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) Mặt bằng quy hoạch đất ở xen cư tự xây khu Lâm Trường Uông Bí (cũ) tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí

- Thời điểm chỉnh sửa quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi