0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Mặt bằng Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp đất dân cư và tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 18A tại khu 9, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí năm 2017

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch điều chỉnh tái định cư khu 9

+ Bản đồ hiện trạng phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB)

+ Bản vẽ mặt bằng san nền

+ Bản vẽ mặt bằng điều chỉnh phân lô sau GPMB

+ Bản vẽ mặt bằng giao đất tái định cư

+ Bản đồ quy hoạch cấp đất dân cưtái định cư

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi