0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chợ Giang tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu QHCT là 18.486 m2 (1,8486 ha).

Vị trí địa lý khu đất cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp ĐT304 và khu dân cư hiện có.

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện có.

- Phía Nam giáp đường nội thị.

- Phía Bắc giáp đường dân sinh và khu dân cư hiện có.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các nội dung như sau:

1-Phần thuyết minh: thuyết minh tổng hợp, tờ trình phê duyệt.

2.Phần bản vẽ

- Bản đồ sơ đồ vị trí

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ tổ chức không gian cấp điện

- Bản đồ tổ chức không gian thông tin liên lạc  

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Bản đồ hiện trạng đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống.

- Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi