0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tuyến đường nội thị và đất ở xen cư tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quang Ninh năm 2017

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Theo chủ trương của UBND thành phố Uông Bí thì trạm y tế thành phố Uông Bí sẽ được di chuyển về địa điểm đã được quy hoạch tại khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp đất dân cư khu 7 đã cơ bản hoàn thiện, nguồn vốn đầu tư xây mới trạm y tế thành phố trên quỹ đất đã được bố trí hiện chưa có; Việc di chuyển trạm y tế thành phố Uông Bí hiện trạng tại tổ 30, khu 8 thành phố Uông Bí sẽ tạo ra quỹ đất tại vị trí trạm y tế cũ nằm liền kề với quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến đường nội thị và đất ở xen cư tại tổ 30, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, đồng thời quỹ đất nằm tại khu vực Siêu thị điện tử HaLi cũng là quỹ đất cần chỉnh trang đảm bảo tạo cảnh quan đô thị cho khu vực đã được quy hoạch.

- Mục tiêu quy hoạch: Hình thành một tuyến đường nội thị trục chính kết nối giao thông các khu vực lân cận, tạo ra quỹ đất ở xen cư và một số công trình công cộng, dịch vụ thương mại mới tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu đất ở, tiện nghi sống của người dân trong khu vực. Thiết kế hệ thống các cơ sở hạ tầng kỹ thuật một cách chi tiết nhằm cụ thể hoá một cách chính xác theo điều chỉnh quy hoạch chung toàn khu và giải quyết sự không đồng bộ của các dự án xung quanh. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Phát huy lợi thế, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường sống ổn định. Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng làm cơ sở để lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tuyến đường nội thị và đất ở xen cư tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ Bản đồ cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp điện 22kv

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp điện 0,4kv

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng điện chiếu sáng

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ hiện trạng quy hoạch

+ Bản đồ tổng mặt bằng

+ Bản đồ chỉ giới

+ Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản vẽ khảo sát địa hình

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi