0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 năm 2017 nhà máy sản xuất mũ giày xuất khẩu của Công ty TNHH Sao Vàng, phường Yên Thanh, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch Hoa Nhàn

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đât

+ Bản vẽ phương án sử dụng đất Sao Vàng

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi