0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT-Nhà máy đóng tàu-Hiệp Hòa-TX. Quảng Yên-Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ ranh giới vị trí và đánh giá hiện trạng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ áp

+ QH12: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi