0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch Cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu số 60 Vàng Danh tại phường Vàng Danh thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Để nâng cao chất lượng phục khách hàng được tốt hơn Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh quyết định lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa cục bộ các hạng mục của cửa hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đảm bảo an toàn phòng cháy vệ sinh môi trường và thẩm mỹ đô thị đẹp và hiện đại hơn. Vì vậy, việc lập Đồ án quy hoạch là thực sự cần thiết để phục vụ công tác thiết kế xây dựng cửa hàng xăng dầu đảm bảo về quy mô, các yêu cầu chung của cửa hàng xăng dầu.

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích: 1258.9 (m2). Vị trí lập Quy hoạch Tổng mặt bằng cửa hàng xăng dầu số 60 Vàng Danh tại phường Vàng Danh thành Phố Uông Bí:

   + Phía Tây và Tây Nam giáp tuyến đường chính vào Vàng Danh

   + Phía Bắc và phía Nam và Đông giáp đất canh tác của khu dân cư

- Mục tiêu của Quy hoạch Cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu số 60 Vàng Danh tại phường Vàng Danh thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh là: Cải tạo, sửa chữa cửa hàng đảm bảo điều kiện hoạt động của cán bộ công nhân viên. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhu cầu sử dụng, tiêu thụ của các hộ dân trong khu vực.

- Thời điểm lập Quy hoạch Cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu số 60 Vàng Danh tại phường Vàng Danh thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh: năm 2019

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày  13 tháng 8 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch Cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu số 60 Vàng Danh tại phường Vàng Danh thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch Cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu số 60 Vàng Danh tại phường Vàng Danh thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

+ TMB 01: Bản vẽ khảo sát và đánh giá hiện trạng

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 01A: Bản vẽ sơ đồ vị trú lập quy hoạch và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thồn, chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch chiều cao san nền

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 07: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH 08: Bản vẽ quy hoạch thoát nước

+  QH 09: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(huycuong-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi