0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch cấp đất dân cư tỷ lệ 1/500 Điểm số 3, khu Hồng Hà, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 1275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch cấp đất dân cư tỷ lệ 1/500 Điểm số 3, khu Hồng Hà, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch đường giao thông

+ Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường ống kỹ thuật

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi