0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 các Khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng NTM xã Bình Dương, huyện Gia Bình

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 các Khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng NTM xã Bình Dương, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

  - Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết các khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương được phê duyệt theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của chủ tịch UBND huyện Gia Bình, UBND xã Bình Dương đã tiến hành từng bước thực hiện lập dự án…

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2019

Quy hoạch chi tiết 1/500 các Khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng NTM xã Bình Dương, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

- Đến nay căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng đất tại địa phương căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Ủy ban nhân xã Bình Dương nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch các khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương với những nội dung sau: Điều chỉnh giai đoạn thực hiện quy hoạch, trong đó giai đoạn 1 gồm có khu đất thôn Bùng và thôn Gia Phú (khu số 2). Giai đoạn 2 gồm khu đất tại thôn Phương Độ, thôn Gia Phú (khu số 1) thôn Đìa. Điều chỉnh ranh giới quy hoạch Điểm dân cư thôn Bùng và thôn Gia Phú khu số 2 đảm bảothu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, phù hợp với hiện trạng thực tế khu quy hoạc

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 các Khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng NTM xã Bình Dương, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 các Khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng NTM xã Bình Dương, huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng SDD

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi