0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công Nghiệp Long Phụng xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công Nghiệp Long Phụng xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Cụm công nghiệp Long Phụng thuộc Xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, diện tích 50,3501 ha do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vĩnh Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư được UBND phê duyệt theo Quyết định số 5905/QĐ-UBND ngày 21/10/2020. Xây dựng cụm công nghiệp tập trung, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời giải quyết tốt việc tổ chức sản xuất kết hợp với việc bảo vệ môi trường

Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công Nghiệp Long Phụng xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Mục tiêu của đồ án là: Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt. Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường. Đề xuất giải pháp quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đản bảo yêu cầu sử dụng và kết nối khu vực. Xác định tính chất chung của đồ án và các loại hình sản xuất công nghiệp dự kiến tiếp nhận vào khu công nghiệp

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công Nghiệp Long Phụng xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công Nghiệp Long Phụng xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An + Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đáng giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi