0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 KDC kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang - Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg), (pdf)

Về hiện trạng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây kênh Chà Là thuộc các phường Đài Sơn, Văn Hải, hiện nay dân cư  đã sinh sống tập trung từ lâu, có xây dựng nhà ở ổn định và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng nhu cầu đất ở.  Tuy nhiên, các khu vực nêu trên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500), do đó không có cơ sở pháp lý để thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị, quy hoạch cơ cấu sử dụng đất phù hợp kết nối phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch xây dựng và khai thác hiệu quả sử dụng đất. Với những lý do trên, việc lập quy hoạch khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là hết sức cần thiết và cấp bách.

Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang – Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận là: Xây dựng cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư xây dựng. Triển khai các bước thiết kế xây dựng và tiến hành thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, giao đất và cấp phép xây dựng.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyêt minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư kênh Chà Là, phường Đài Sơn và phường Văn Hải - T.P Phan Rang – Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

-+ Bản đồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

+ Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch phân lô

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với nhà ở

+ Bản đồ quy hoạch quản lý kiến trúc đối với công trình công cộng, cơ quan, TMDV, đất phát triển hỗn hợp

+ Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

+ Bản đồ tổng hợp đuowfng dây, đường ống kỹ thuật

+ Bản vẽ tọa độ đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thị Minh Khai

+ Bản đồ điều chỉnh

 (nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi