0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tự xây phía Tây kênh làm mát Nhà máy điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg),  (.xls)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 3149/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tự xây phía Tây kênh làm mát Nhà máy điện Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tự xây phía Tây kênh làm mát Nhà máy điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản vẽ kẻ ô

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp

+ Bản đồ thiết kế đô thị

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi