0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Phạm vi, quy mô ranh giới nghỉên cứu lập quy hoạch: Gồm lô đất ở đô thị 1.5.DT7 và một phần lô 1.5.DT9, lô đất công cộng 1.5.C8, một phần lô đất hỗn hợp 1.5.HH4, một phần lô đất cây xanh 1.5.X7 theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đên nãm 2020 và tâm nhìn đến năm 2030. Vị trí cụ thể:

  + Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 20,5m;

  + Phía Nam giáp đường QL38;

  + Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng xã Duy Minh;

  + Phía Tây giáp QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam là: Giúp Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hình thành khu Thương mại và khu nhà ở phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp cải tạo chỉnh trang khu dân cư cũ nhằm nâng cao chất luựng sống của người dân khu vực.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam: năm 2019

- Được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định 692/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi