0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết công viên biển Bình Sơn - Ninh Chữ - phường Mỹ Bình và Mỹ Hải - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH_02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH_03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH_05: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_06: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH_07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH_07B: Bản đồ các mặt cắt giao thông điển hình

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_09: Bản đồ quy holajch hệ thống cấp nước

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường

- QH_11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Sơ đồ vị trí khu ẩm thực hàng rong, kết hợp phố đi bộ

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi