0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết kho than Khe Ngát và hệ thống vận chuyển than ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Kho than Khe Ngát: Tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí có ranh giới như sau:

  + Phía Đông Nam giáp đường vận chuyển than chuyên dùng Uông Bí - Điền Công.

  + Phía Tây Bắc giáp kho Khe Ngát do các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp than  Khoáng sản Việt Nam quản lý

  + Phía Đông Bắc giáp khu dân cư phường Bắc Sơn

  + Phía Tây Nam giáp đường vào khu vực dân cư Khe Ngát

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết kho than Khe Ngát và hệ thống vận chuyển than ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh là: Phù hợp với nhu cầu dự án, chủ trương sử dụng đất cho các đơn vị thuộc TKV giáp ranh tại kho Khe Ngát đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại Văn bản số 7215/UBND-QLĐĐ1 ngày 27/9/2017. Hạn chế khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. Tiết kiệm chi phí nguồn vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đáp ứng được nhu cầu xây dựng cơ bản vận chuyển than cho khu vực. Bảo vệ môi trường khu vực. Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng và triển khai thi công.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết kho than Khe Ngát và hệ thống vận chuyển than ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết kho than Khe Ngát và hệ thống vận chuyển than ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết kho than Khe Ngát và hệ thống vận chuyển than ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ mặt bằng vị trí lập quy hoạch

- QH 02: Bản vẽ khảo sát hiện trạng

- QH 03: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch chung sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- QH 06: Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- QH 07: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 08: Bản vẽ quy hoạch thoát nước

- QH 09: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

- QH 10: Bản vẽ quy hoạch hiện trạng cấp điện

- QH 11: Bản vẽ quy hoạch mặt bằng bố trí công nghệ kho than khe ngát

- QH 12: Bản vẽ trắc dọc và các mặt cắt điển hình tuyến băng

- QH 13: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(huycuong-qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi