0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu nhà xưởng sản xuất và kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Ranh giới và phạm vi nghiên cứu nằm tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khu đất đã UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại quyết đinh số 4491QĐ-UBND ngày 15/10/2013; phạm vi ranh giới quy hoạch cụ thể như sau:

   + Phía Bắc giáp đường giao thông (đường Tân Lập).

   + Phía Đông giáp đường giao thông (đường ngõ xóm) và dân cư hiện có.

   + Phía Tây giáp đường giao thông (đường ngõ xóm) và dân cư hiện có.

   + Phía Nam giáp đường giao thông (đường ngõ xóm) và dân cư hiện có.

- Diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 14668m² (1,46 ha)

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Khu nhà xưởng sản xuất và kho hàng tại phường Phương Đông thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh là: Giúp hình thành khu sản xuất và kinh doanh thương mại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tận dụng khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú đóng góp vào cảnh quan chung của toàn đô thị. Tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương. Qua quá trình sản xuất, đào tạo Dự án sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực người lao động góp phần tăng cường đội ngũ công nhân có trình độ cao cho xây dựng địa phương và đất nước. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường làm việc ổn định lâu dài; đề xuất giải pháp quản lý xây dựng làm cơ sở để lập dự án, đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành..

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Khu nhà xưởng sản xuất và kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Khu nhà xưởng sản xuất và kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà xưởng sản xuất và kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng KTCQ, HTKT và đánh giá quỹ đấy xây dựng

- QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian KTCQ  và thiết kế đô thị

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

- QH 05: Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

- QH 07: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng san nền và giao thông

- QH 08: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước mưa

- QH 09: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước thải

- QH 10: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước

- QH 11: Bản vẽ quy hoạch cấp điện hạ áp

- QH 12: Bản vẽ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

(huycuong-qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi