0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
250 EP
Quy hoạch chi tiết khuôn viên chùa Pháp Âm

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích mở rộng 72m2

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Bản vẽ

2-       Thuyết minh

 

 (bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi