0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Nhà điều hành và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7215/UBND-QLĐĐ1 ngày 27 tháng 9 năm 2017 "V/v phương án sử dụng đất khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam". Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị nhận đất (bao gồm công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin) hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh. Sau khi làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh và được hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư “Nhà điều hành và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí” làm cơ sở UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án và giao đất, cho thuê đất theo quy định.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Nhà điều hành và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh là: Đề xuất các giải pháp quy hoạch nhà điều hành và bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp với phương án sử dụng đất tại khu Khe Ngát, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch vực khu vực lân cận, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà sóat, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Nhà điều hành và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh: năm 2018

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định 4863/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Nhà điều hành và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi