0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Hà - tỉnh Quảng Ngãi

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Sơn Hà là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh, là đầu mối giao thông của tỉnh và liên vùng. Đồng thời Sơn Hà là vùng đất văn hóa, lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, là một mảnh đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. Di Lăng không những là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Huyện mà còn là đầu mối giao thông quan trọng. Vị trí cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 50km về phía Tây, cách trung tâm huyện lỵ Sơn Tây, Trà Bồng khoảng 25km. Đặc biệt thị trấn Di Lăng nằm tại nút giao giữa các trục đường tỉnh nối từ các huyện vùng phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi với thành phố Quảng Ngãi. Thị trấn Di Lăng cách thành phố Quảng Ngãi 50km về phía Tây, có địa giới hành chính như sau:

- Phía Bắc: Giáp tổ dân phố Nước Nia thị trấn Di Lăng.

- Phía Nam: Giáp xã Sơn Trung.

- Phía Đông: Giáp sườn núi TDP Gò Dép và TDP Cà Đáo - TT Di Lăng

- Phía Tây: Giáp tổ dân phố Cà Tu, thị trấn Di Lăng.

Phạm vi nghiên cứu: 270 ha. Phạm vi quy hoạch : 265,42 ha. Ranh giới quy hoạch được mở rộng thêm 117ha so với đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà lập năm 2004 (148ha). Cụ thể: mở rộng về phía Bắc khoảng 78ha và mở rộng về phía Nam khoảng 39ha.

- Mục tiêu quy hoạch: Việc nghiên cứu điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ Sơn Hà trong giai đoạn trước mắt và lâu dài nhằm đạt mục tiêu: Phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế phù hợp với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí cho người dân. Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo cơ chế mới theo giai đoạn mới phù hợp với Luật xây dựng. Cụ thể hóa chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Làm cơ sở để xây dựng, nâng cấp thị trấn Di Lăng đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2015 và định hướng trở thành đô thị loại IV vào năm 2025.  

- Được phê duyệt tại quyết định số: 01/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Hà - tỉnh Quảng Ngãi

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi