0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: Quyết Định Số: 4813 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1

- Thời điểm quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê hoạch: QĐ Số: 4813 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ ranh giới điều chỉnh quy hoạch

+ Bản vẽ phân loại đất

+ Bản vẽ sân nền

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản vẽ kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ nền kỹ thuật

+ Bản đồ nền Uông Bí

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi