0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, tỉnh Sơn La

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls)

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực làm công tác pháp luật có trình độ trung cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao. Vì vậy việc lập Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc là rất cần thiết và cấp bách.

- Được phê duyệt tại quyết định số: Quyết định số 48/QĐ-TTCLTB ngày 03/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

 - Thời điểm quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, tỉnh Sơn La

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (cad):

+ QH01: Bản đồ vị trí

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ chỉ giới xây dựng

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn

+ QH11: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

+ QH12: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH13: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

+ QH14: Bản đồ quy hoạch cấp thông tin

+ QH15: Bản đồ tổng hợp

(NgoLocGIS - Thanhphuong99 – Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi