0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

- Khu đất nằm phía Tây Bắc TP. Trà Vinh thuộc xã long đức. Cách trung tâm TP.Trà Vinh khoảng 2.5km. Cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 5km về phía nam. Quy mô diện tích lập quy hoạch: 325.806,2m2 (32,58ha). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Đông: giáp đường nội bộ (đấu nối với đường Võ Văn Kiệt); Phía Tây: giáp kênh Phú Hòa 2 và đất dân; Phía Nam: giáp đất dân; Phía Bắc: giáp đất dân.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh : Cụ thể quá đồ án quy hoạch chung thành phố Trà Vinh và Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Sa Bình. Xác định cơ cấu khu chức năng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụ thể đến từng lô đất nhằm đảm bảo khả năng hoạt động độc lập, liên kết với các khu vực xung quanh tạo thành một tổng thể hài hòa, thống nhất. Là cơ sở pháp lý cho công tác đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc theo quy định của Nhà Nước.

- Được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 4315-QĐ/UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, HTKT và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi