0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm Hành chính huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La – Phần Hạ Tầng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls)

Huyện Vân Hồ có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ đặc biệt quan trọng của tỉnh Sơn La và vùng núi Tây Bắc, có trục quốc lộ 6 là huyết mạch của vùng Tây Bắc nối liền vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ - Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào. Quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, giai đoạn 2013-2020 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 17/7/2014. Nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý quy hoạch, làm cơ sở triển khai các dự án thành phần. Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là hết sức cần thiết.

- Được phê duyệt tại quyết định số:QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỷ lệ 1/500.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm Hành chính huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ (cad):

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải
+ QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH12: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH13:Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống
+ QH14: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

(NgoLocGIS - Thanhphuong99 – Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi