0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí là đơn vị trực thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin, thực hiện nhiệm vụ được giao là:

  + Phòng ngừa và giải quyết sự có bảo vệ con người, tài sản  vật chất của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Vinacomin.

  + Thường trực giải quyết sự cố, tổ chức cứu người bị nạn trong mọi tình huống.

  + Thỏa thuận kế hoạch phòng ngừa, kiểm tra nồng độ khí, thông gió mỏ…

  + Tổ chức huấn luyện thường xuyên để nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ cứu hộ mỏ cho cán bộ chiến sỹ của đơn vị và huyến luyện nghiệp vụ cho các đơn vị trong ngành khi có yêu cầu.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2016

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh: năm 2016

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh là: Xây dựng trung tâm cấp cứu mỏ Uông Bí mới, khang trang cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cũng như mỹ thuật theo các quy định hiện hành của một trạm cấp cứu mỏ. tách cơ sở hạ tầng trung tâm cấp cứu mỏ thành một quần thể độc lập, nâng cao chất lượng chuyên môn cao hơn, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của các công việc đặc thù để ra.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Trạm cấp cứu mỏ Uông Bí thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin phường Phương Đông, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ HT 01: Bản vẽ ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch vị trí, hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu sử dụng đất

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi