0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 Điều chỉnh năm 2015

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls), (.jpg)

- Thời điểm quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bí Trung tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện 22kv

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản vẽ nền kỹ thuật

+ Bản vẽ nền kỹ thuật dự phòng

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi