0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu gia đình Quân Nhân trong khuôn viên đại đội thông tin C16, phương Phước Mỹ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

- Văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH.01: Bản đồ vị trí giới hạn và mối liên hệ vùng

- QH.02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

- QH.03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH.04: Bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

- QH.05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH.06: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- HTKT.01: Bản đồ quy hoạchhệ thống giao thông

- HTKT.02: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- HTKT.03: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường

- HTKT.04: Bản đồ quy hoạch hệthống cấp nước

- HTKT.05: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- HTKT.06: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

- HTKT.07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi