0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nhà xưởng sản xuất và Kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2013

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số:  4491 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nhà xưởng sản xuất và Kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nhà xưởng sản xuất và Kho hàng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch địa điểm quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch cảnh quan, thiết kế đô thị

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch san nền và giao thông

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ tổng hợp

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi