0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nhà thi đấu thể thao người cao tuổi phường Quang Trung, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Khu đất nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích 1417.28 m2, được giới hạn bởi các điểm sau:

+ Phía tây Bắc giáp đường bê tông và khu vực dân cư

+ Phía đông, Phía Nam lần lượt giáp khu dân cư, xưởng mộc và khu dân cư

+ Phía Tây giáp khu đường bê tông và khu dân cư

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng Nhà thi đấu thể thao người cao tuổi phường Quang Trung, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh: năm 2018

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng Nhà thi đấu thể thao người cao tuổi phường Quang Trung, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh là: xây dựng mới Nhà thi đấu thể thao người cao tuổi để đáp ứng nhu cầu Tạo nơi sinh hoạt thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố Uông Bí. Đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng Nhà thi đấu thể thao người cao tuổi phường Quang Trung, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nhà thi đấu thể thao người cao tuổi phường Quang Trung, thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi