0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Nghiên cứu lập quy hoạch Dự án khai thác hầm lò tầng lò giếng dưới mức +131 Mỏ Đồng Vông, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Công ty Than Uông Bí - TKV được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao quản lý và khai thác tại mỏ Đồng Vông, thuộc các dự án: Dự án mở rộng nâng công suất tầng lò bằng mỏ than Đồng Vông-Công ty than Đồng Vông; Đầu tư nâng công suất khai trường Bắc Đồng Vông (Tân Dân) công suất 500.000 tấn/năm - Xí nghiệp than Hoành Bồ - Công ty Than Uông Bí - TKV tại quyết định số 2312/QĐ-TKV ngày 25/12/2017.

- Trên cơ sở kết quả Phê duyệt trữ lượng than trong báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đồng Vông - Uông Thượng, huyện Hoành Bồ và Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt theo quyết định số 1128/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 11/7/2019, và kết hợp với hiện trạng đào lò, khai thác cập nhật đến 30/9/2019 của các dự án lân cận (Dự án mở rộng nâng công suất tầng lò bằng mỏ than Đồng Vông - Công ty than Đồng Vông; Dự án Đầu tư nâng công suất khai trường Bắc Đồng Vông (Tân Dân) công suất 500.000 tấn/năm - Xí nghiệp than Hoành Bồ- Công ty Than Uông Bí - TKV), cho thấy tổng tài nguyên trữ lượng tầng từ lộ vỉa đến đáy tầng than theo đề án thăm dò là 60.113 nghìn tấn, trong đó phần trữ lượng là 54.199 nghìn tấn chiếm 90,16%, trong đó tầng từ +131÷±0 là 18.403 nghìn tấn, phần trữ lượng là 17.464 nghìn tấn chiếm 94,89% (theo khoản 2 Điều 40 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản) với tỷ lệ trữ lượng lên đến 94,89%  là đảm bảo đủ điều kiện lập Dự án. Do đó, Dự án Khai thác hầm lò tầng lò giếng dưới mức +131 mỏ Đồng Vông được lập sẽ huy động triệt để phần tài nguyên đã được thăm dò, tận dụng được cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng của Công ty Than Uông Bí - TKV.

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Nghiên cứu lập quy hoạch Dự án khai thác hầm lò tầng lò giếng dưới mức +131 Mỏ Đồng Vông

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Sơ đồ địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi