0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Được phê duyệt tại: Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 20/4/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

- Mục tiêu: Bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác, gắn với bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, phát triển nguồn lợi thủ sản, phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm; bảo vệ môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ quốc phòng an ninh trên các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

- Thời điểm báo cáo: 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.pdf):

+ Bản đồ hiện trạng quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn quốc

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn quốc

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng trung du miền núi phía Bắc (thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050)

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng Đồng Bằng Sông Hồng

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng Bắc Trung Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng Tây Nguyên

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng Đông Nam Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng Vịnh Bắc Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng biển Bắc Trung Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng biển Nam Trung Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng biển Đông Nam Bộ
+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng biển Tây Nam Bộ

+ Bản đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản vùng

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi