0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được ƯBND tỉnh Hải Dưong phê duyệt tại quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 29/12/2018. Sau khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt, Kinh môn đã được UBTV Quốc Hội thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương: Giúp rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất khu vực điều chỉnh cục bộ. Điều chỉnh mục đích sử dụng khu vực điều chỉnh cục bộ đảm bảo chức năng sử dụng đáp ứng nhu cầu của dân cư khu vực, tạo dựng không gian đô thị thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch, hình thành các dự án đầu tư xây dựng.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Kinh Môn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 - tỉnh Hải Dương

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi