0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

 Huyện Bảo Yên là một huyện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa, dịch vụ du lịch tâm linh, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cùng với tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung, huyện Bảo Yên, trong những năm gần đây đã có những phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Huyện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng và phát triển, với trị trấn Phố Ràng là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế, văn hoá xã hội của huyện. Song song với quá trình phát triển đó là sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, sự phát triển đa dạng của các ngành nghề, sản xuất hàng hóa, thương mại dịch vụ du lịch tâm linh. Ranh giới quy hoạch:

- Phía Bắc: giáp xã Tân Dương và xã Thượng Hà

- Phía Nam: giáp xã Phúc Khánh và xã Lương Sơn

- Phía Đông: giáp xã Xuân Thượng

- Phía Tây: giáp phần còn lại của xã Yên Sơn.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã được phê duyệt để làm căn cứ xây dựng và quản lý đô thị. Cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên giai đoạn năm 2019-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 812/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, của UBND tỉnh Lào Cai. Xây dựng trung tâm tổng hợp chuyên ngành về kinh tế, hành chính, văn hoá, giáo dục đào tạo, đầu mối giao thông, giao lưu của một vùng trong tỉnh. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng trong tỉnh. Xây dựng đô thị dịch vụ, thương mại, công nghiệp chế biến nông lâm sản. Quy mô dân số toàn đô thị từ 30.000 người trở lên Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố xây dựng tối thiểu đạt 50,0% so với tổng số lao động. Hệ thống các công trình hạ tầng  đô thị. Hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt tiến tới đồng bộ và hoàn chỉnh; các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường. Khu vực ngoại thành từng mặt đang được đầu tư xây dựng tiến tới đồng bộ; phải bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái. Kiến trúc, cảnh quan đô thị: từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 1237/QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH-02/14: Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH-05/14: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH-06/14: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

+ QH-07/14: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển giao thông

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi