0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Uông Bí đến năm 2025

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản đồ sơ đồ mối liên hệ vùng duyên hải

+ QH02: Bảnđồ hiện trạng HTKT

+ QH03: Bản đồ đánh giá đất

+ QH04: Bản đồ hiện trạng giao thông

+ QH05: Bản đồ hiện trạng giao thông

+ QH06: Bản đồ cơ cấu đô thị

+ QH07: Bản đồ định hướng phát triển đô thị

+ QH08: Bản đồ định hướng sử dụng đất

+ QH09: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH10: Bản đồ định hướng giao thông..
+ QH11: Bản đồ định hướng cấp nước

+ QH12: Bản đồ định hướng cấp điện

+ QH13: Bản đồ định hướng thoát nước
+ QH14: Bản đồ định hướng môi trường.
+ QH15: Thiết kế đô thi1
+ QH16: Thiết kế đô thi2
+ QH17: Thiết kế đô thi3
+ QH18: Thiết kế đô thi4

+ Bản đồ nền

(bnt-15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi