0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Đô thị trung tâm Huyện Tiên Yên-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Sơ đồ kết cấu phát triển đô thị

+ QH03: Sơ đồ phân đợt xây dựng giai đoạn đầu

+ QH04: Bản đồ quy hoạch chung

+ QH05: Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07.A: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH07.B: Bản Đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH09: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi