0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Huyện Bình Liêu đến năm 2025 và tầm nhìn ngoài 2025

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt

3- Bản vẽ (tỷ lệ 1/10.000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và liên hệ vùng (1/10.000)

+ QH02: Bảnđồ quy hoạch tổng thể và mối liên hệ trung tâm các xã(1/20.000)

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (1/5000)

+ QH04: Bản đồ quy hoạch phát triển giao thông (1/5000)

+ QH05: Sơ đồ quy hoạch thoát nước mưa (1/5000)

+ QH06: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải (1/5000)

+ QH07: Bản đồ quy hoạch cấp nước (1/5000)

+ QH08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (1/5000)

+ QH09: Bản đồ quy hoạch mạng lưới điện trung áp (1/5000)

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi