0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Tp Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt,báo cáo quy hoạch

3- Bản vẽ (tỷ lệ …)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+ QH02: Bảnđồ hiện trạng cấp điện

+ QH03: Bản đồ hiện trạng cấp nước

+ QH04: Bản đồ hiện trạng kiesn trúc cảnh quan và giao thông

+ QH05: Sơ đồ hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường

+ QH06: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH08: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QG12: Bản đồ quy hoạch cấp nước

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi