0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: khoảng 130,8 km2. Bao gồm địa giới hành chính thành phố Hải Dương hiện nay với diện tích 71,8km2, gồm 21 đơn vị hành chính (17 phường: Bình Hàn; Cẩm Thượng; Lê Thanh Nghị; Nhị Châu; Ngọc Châu; Nguyễn Trãi; Phạm Ngũ Lão; Quang Trung; Tân Bình; Thanh Bình; Trần Hưng Đạo; Trần Phú; Tứ Minh; Việt Hòa; Thạch Khôi và 4 xã: An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng; Tân Hưng)

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương: năm 2017

- Mục tiêu đồ án án Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương là: Quy hoạch nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của vùng và của Tỉnh, triển khai quy hoạch vùng Tỉnh. Đưa Thành phố Hải Dương là đô thị hạt nhân, động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng Tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương. Hướng tới hình thành đô thị xứng tầm là trọng điểm trung tâm của vùng và của tỉnh, thông qua xây dựng khu vực trung tâm hành chính cấp Tỉnh tạo nên bộ mặt mới của đô thị, sự phát triển tương hỗ năng động giữa các ngành giáo dục, y tế và các ngành sản xuất...Xây dựng thành phố Hải Dương trở thành “Đô thị đầy sự năng động - giao lưu - sầm uất”, “Đô thị xanh - văn minh - hiện đại”. 

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Quy định quản lý đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 - tỉnh Hải Dương

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng SDD và kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng giao thông

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp nước

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng thoát nước bẩn, thu gom CTR và nghĩa trang

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng môi trường

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ cấu trúc đô thị và phân vùng chức năng

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

+ QH 14: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH 15: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH 16: Bản vẽ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 17: Bản vẽ định hướng cấp nước

+ QH 18: Bản vẽ định hướng cấp điện

+ QH 19: Bản vẽ định hướng thông tin liên lạc

+ QH 20: Bản vẽ định hướng thoát nước thải

+ QH 21: Bản vẽ sơ đồ định hướng quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa

+ QH 22: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi