0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Vùng than than Uông Bí - Đông Triều đến năm 2020, có xét đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Vùng than Uông Bí - Đông Triều là một trong những trung tâm khai thác than lớn của cả nước với tổng trữ lượng tài nguyên khoảng 2,66 tỷ tấn chiếm 42 % tổng trữ lượng tài nguyên than Bể than Đông Bắc (6,29 tỷ tấn), trong đó Tài nguyên chắc chắn và tin cậy là 128.157 ngàn tấn chiếm 31 %. Sản lượng khai thác trung bình trong các năm gần đây đạt khoảng 13 triệu tấn than /năm chiếm khoảng 25% sản lượng khai thác toàn ngành.

 - Mục tiêu của Quy hoạch chung Vùng than than Uông Bí - Đông Triều đến năm 2020, có xét đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh là: Nhằm đáp ứng nhu cầu than trong cả nước, đáp ứng nhu cầu cấp bách về công tác quản lý hoạt động khai thác, đổ thải và phát triển hạ tầng của các đơn vị khai thác than trên địa bàn quản lý của các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ phù hợp với QH403 và các quy hoạch chiến lược trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Làm cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động khai thác đổ thải; quản lý xây dựng theo quy hoạch và cũng là cơ sở cho việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng.

- Thời điểm lập Quy hoạch: năm 2017

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 2222 /QĐ-UBND ngày  08 tháng 6 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch chung Vùng than than Uông Bí - Đông Triều đến năm 2020, có xét đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Vùng than than Uông Bí - Đông Triều đến năm 2020, có xét đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng tổng hợp SDD, hệ thống HTKT và môi trường

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển gian

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, hệ thống HTKT

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển gian

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông, cấp nước sinh hoạt

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

+  QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

+  QH 10: Bản vẽ sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(huycuong-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi