0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Duyên Hải đến năm 2030 - tỉnh Trà Vinh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Duyên Hải đến năm 2030 - tỉnh Trà Vinh - Huyện Duyên Hải là huyện nằm về phía Nam tỉnh Trà Vinh, giữa hai cửa Cung Hầu và Định An của hai nhánh sông Cửu Long: sông Cổ Chiên và sông Hậu; là huyện có lợi thế về kinh tế biển và du lịch với đường bờ biển dài. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến 2020 (phê duyệt theo quyết định số 438/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 24/03/2011) đã xác định một trong các mục tiêu phát triển tổng quát là tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, coi đây là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hình thành rõ nét các vùng kinh tế động lực để từ đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế. Qua đó, định hướng đẩy mạnh phát triển thị trấn Duyên Hải lên làm thị xã tiến tới thành lập thành phố biển làm hạt nhân thúc đẩy sự phát triển Tiểu vùng kinh tế phù sa nhiễm mặn được ngọt hóa và đất mặn ven biển.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Duyên Hải đến năm 2030 - tỉnh Trà Vinh - Mục tiêu của đồ án đó là: Xác định tính chất, quy mô về dân số và quỹ đất phát triển đô thị cho từng giai đoạn phát triển trước mắt và lâu dài đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng đô thị, đồng thời định hướng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị (về các mặt giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn...), đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bền vững của đô thị trong tương lai. Giúp xác định phạm vi nội thị và ngoại thị trong tổng thể đô thị.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Duyên Hải đến năm 2030 - tỉnh Trà Vinh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Duyên Hải đến năm 2030 - tỉnh Trà Vinh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

+ Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đến năm 2030

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi