0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Làng đô thị xanh, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng Làng đô thị xanh, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Thành phố Đà Lạt là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh. Thành phố Đà Lạt với đặc trưng là thành phố Du lịch với nhiều danh Lam thắng cảnh cấp Quốc gia, ngoài ra Đà Lạt cũng đã xây dựng được thương hiệu riêng về sản phẩm nông nghiệp, việc sản xuất nông nghiệp hiện nay đang gắn liền với sự phát triển của thành phố.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 Ban hành Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở triển khai thí điểm trước khi nhân rộng mô hình này cho các khu vực khác

Quy hoạch chung xây dựng Làng đô thị xanh, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án là: Tạo mô hình thí điểm về làng đô thị xanh, phát triển đô thị theo hướng kết hợp không gian sản xuất nông nghiệp bền vững, phát triển ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ theo phương thức hiện đại và tiếp cận theo hướng công nghệ xanh, đảm bảo chất lượng về môi trường sống và sản xuất cho người dân và xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khu vực. Tạo thêm quỹ đất ở và công trình công cộng, dịch vụ; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng phát triển chung của khu vực theo hướng hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hài hòa với việc phát triển làng nghề truyền thống của khu vực. Chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống trong khu vực. Cải tạo cảnh quan và chất lượng nước, kết hợp khơi thông dòng chảy suối, góp phần ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất;

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng Làng đô thị xanh, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi